CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

SMODERP
Epizodní hydrologicko-erozní model

> Home


Vítejte ve SMODERPu!
(23.02.2021 000 10:58)

Metodika Ochrana svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy byla certifikována Ministerstvem dopravy. Stanovení erozního ohrožení a návrh opatření pomocí SMODERP Line, je v souladu s touto metodikou.

Vítejte na stránkách hydrologického modelu SMODERP

  • SMODERP je fyzikálně orientovaný model, který na základě hydrologické bilance a výpočtu proudění povrchového odtoku určuje míru erozního ohrožení. 
  • SMODERP Line je profilová verze umožňující spouštět výpočty na vzdáleném serveru.
  • Služba výpočtu využívá pouze standardní knihovny Python, jako je knihovna numpy, math, atd.

S případnými dotazy k modelu se obracejte na petr.kavka@fsv.cvut.cz

Projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR v rámci projektu: TH02030428 - Navrhování technických opatření pro stabilizaci a ochranu svahů před erozí